Time hos spesialist uten henvisning

Ingen behov for henvisning

Hos våre spesialister kan man få rask time uten at man trenger henvisning fra fastlegen. Ved direkte henvendelse vil man ofte spare tid som ellers hadde blitt brukt i påvente av time hos fastlegen og avtalespesialist.

Eksempelvis vil et standardforløp ved utredning av stemmebåndsplager se slik ut:

  • Time hos egen lege for å få henvisning til avtalespesialist
  • Ventetid opp mot tre måneder før man får time hos spesialisten
  • Ventetid fram til time ved lokalsykehus om man blir henvist videre.

Spesialister ved klinikkene vår har utstyr som sikrer en grundig og effektiv undersøkelse. På denne måten kan vi erstatter de to første leddene i utredningsprosessen. Vi har også egen operasjonsstue og kan tilby de fleste inngrepene innen ØNH-faget.
Vi har også tilknyttet oss andre faggrupper som logopeder, fysioterapeuter, audiopedagoger og tannleger, som gjør det mulig med tverrfaglige utredninger.

Ved å trykke på følgende link, https://helsenorge.no/velg-behandlingssted, får du oversikt over ventetider basert på diagnose/problemstilling ved de ulike sykehusene. En oppsummering av utredning og behandling samt annen nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til fastlegen din. Dette for å sikre at vedkommende til enhver tid er oppdatert om din helse.

Bestill time

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.