Bestill time

Ingen behov for henvisning

Hos våre spesialister kan man få rask time uten at man trenger henvisning fra fastlegen. Ved direkte henvendelse vil man ofte spare tid som ellers hadde blitt brukt i påvente av time hos fastlegen og avtalespesialist.

Eksempelvis vil et standardforløp ved utredning av stemmebåndsplager se slik ut:

  • Time hos egen lege for å få henvisning til avtalespesialist
  • Ventetid opp mot tre måneder før man får time hos spesialisten
  • Ventetid fram til time ved lokalsykehus om man blir henvist videre.

Spesialister ved klinikkene vår har utstyr som sikrer en grundig og effektiv undersøkelse. På denne måten kan vi erstatter de to første leddene i utredningsprosessen. Vi har også egen operasjonsstue og kan tilby de fleste inngrepene innen ØNH-faget.

Bestill time

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.